Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ovat pieniä jumalanpalveluksia, joiden kautta kirkko on mukana ihmisen elämän iloissa ja suruissa. Kaikki kirkon jäsenet ovat oikeutettuja kirkollisiin toimituksiin.
Yleisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Muita toimituksia ovat esimerkiksi kodin siunaaminen, yksityinen rippi ja erilaiset rukoushetket. 

Näillä sivuilla on tietoa yleisimpien toimitusten merkityksestä, edellytyksistä sekä käytännön järjestelyistä. Kirkon nettisivuilla on lisätietoa toimituksista sekä myös teologista pohdintaa ja toimitusten kaavoja.

Teksti on poimittu kirkkohallituksen sivuilta, Kirkko 2000 -mietinnöstä ja katekismuksesta ja muokattu Kotkan, Kymin ja Langinkosken evankelisluterilaisten seurakuntien käytäntöjä vastaavasti.

Seurakuntalaiset voivat varata seurakuntien tiloja (katso Kurssikeskukset ja tilavaraukset) perheen kirkollista juhlaa varten. Tällöin seurakunnan tiloissa olevat kalusteet, astiat, koneet ja laitteet ovat vapaasti käytettävissä.
 

 

Takaisin ylös

Tästä voit tykätä Kotkan evankelis-luterilaiset seurakunnat -facebook-sivusta.