Seurakuntajako

Seurakuntien alueet väreillä »
Seurakuntarajat1 »
Seurakuntarajat2 (laaja)»

Kotkassa on kolme evankelisluterilaista seurakuntaa, Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat, jotka yhdessä muodostavat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän.

Kotkan seurakunta käsittää Kotkan kaupungin perinteisen keskustan, Hovinsaaren ja Tiutisen.

Langinkosken seurakuntaan kuuluvat kaupungin läntiset alueet Huumanhaarasta Mussaloon ja Hirssaareen.

Kymin seurakunta on alueeltaan laajin. Ydinkeskus on Helilässä, liikenteellisesti aluetta halkovan Karhulan kanjonin molemmin puolin. Seurakunnan alue ulottuu Jumalniemestä ja Kaukolasta Hurukselaan.

Yhteistyötä yli seurakuntarajojen

Paikallisseurakunnat ja yhtymä on yksi palvelukokonaisuus, seurakuntayhtymä hallinnollinen ja toiminnallinen kokonaisuus.

Paikallisseurakuntien toimintaa ovat perinteiseen tapaan jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, lähetystyö, diakoniatyö, lapsi-, nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, rippikoulut, aikuistyön ja yleisen seurakuntatyön muodot, piirit ja pienryhmätoiminta, leirit, retket ja musiikkityö.

Seurakuntayhtymän yhteisinä palveluina hoidetaan keskusrekisteri, talous- ja henkilöstöhallinto, kurssikeskukset, yleishallinto, hautausmaat, hautainhoito ja seurakuntayhtymän kiinteistöasiat.

Lähiseudun asukkaita palvelevia yhteisiä työaloja ovat sairaalasielunhoito, perheneuvonta, palveleva puhelin, kansainvälinen työ, ruotsinkielinen toiminta, oppilaitostyö, erityisnuorisotyö ja viestintä.

Uusimpia projektimuotoisia yhteistyön alueita ovat määräaikaiset tehtävät: maahanmuuttajatyö kansainvälisessä toiminnassa ja työpaikkadiakonia irtisanottujen, työttömien, lomautettujen ja yrittäjien parissa.

Maaliskuussa käynnistyi Kotkan kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteisen Kumppanuus-hankkeen puitteissa Kotkan diakoniarahaston toiminta.

Takaisin ylös

Tästä voit tykätä Kotkan evankelis-luterilaiset seurakunnat -facebook-sivusta.